Aannemer bezig met optimalisatie van glasvezelnetwerk

Donderdag 25 januari 2018

Donderdag 25 januari 2018 – In de aanbesteding zijn naast de 1.300 adressen uit de haalbaarheidsstudie waarvoor de gemeente onder voorwaarde een garantstelling heeft toegezegd nog eens 350 adressen extra in het buitengebied meegenomen.

 

 Uit de aanbesteding is gebleken dat het niet mogelijk is om alle 350 extra adressen direct mee te nemen in de eerste fase van realisatie binnen het beschikbare budget en de garantstelling van € 4,5 miljoen. Daarom hebben BGB en de aannemer de afgelopen periode gekeken naar een optimalisatie van het aan te leggen glasvezelnetwerk. Insteek is zoveel mogelijk extra adressen mee te nemen.
 
‘We hebben als bestuur van BGB bewust gekozen voor optimalisatie en niet uitbreiding van de financiering of garantstelling. Mensen wachten al te lang op een glasvezelaansluiting. We willen niet meer tijd verliezen met het doorlopen van een nieuwe procedures of aanvullende afspraken. Belangrijk is dat we zo snel mogelijk over gaan tot daadwerkelijke realisatie. Dat schept vertrouwen en vandaar uit kunnen we in gesprek over aanvullende financiering.’ Aldus Jeroen Achten, voorzitter van stichting BuitenGewoonBereikbaar.
 
In het nieuwe netwerkontwerp dat de aannemer aan het maken is worden de voorbereidingen getroffen om het netwerk makkelijk uit te kunnen breiden en in de toekomst ook gebieden waar alleen kabel van Ziggo ligt ook te kunnen voorzien van glasvezel. Besparingen worden gerealiseerd door de aannemer de mogelijkheid te bieden maatwerk te leveren zonder dat dit ten kosten gaat van de kwaliteit of mogelijkheden.
 
In februari verwacht de aannemer de optimalisatie klaar te hebben zodat BGB verder kan met het definitief maken van de financiering en afspraken met de andere betrokken partners.