Aanleg afgerond, beheer en onderhoud gestart

Dinsdag 06 oktober 2020
Afgelopen dinsdag hebben stichting BuitenGewoonBereikbaar en aannemer Spitter de overeenkomsten met betrekking tot onderhoud en beheer van het glasvezelnetwerk ondertekend. Daarmee is de aanlegfase officieel afgerond en kunnen vanaf heden na-aansluitingen worden gerealiseerd.
 
BuitenGewoonBereikbaar heeft zich bij de aanleg van het glasvezelnetwerk in eerste instantie gefocust op wit gebied. In wit gebied hebben adressen voor vaste breedbandverbinding alleen de beschikking over de telefoonkabel. 
 
Een deel van het buitengebied van Horst aan de Maas heeft vanuit het verleden snel internet via de kabel van Ziggo. Dit wordt ook wel grijs gebied genoemd. Vooralsnog is het niet haalbaar en betaalbaar gebleken om in grijs gebied ook glasvezel aan te leggen.
 
Na-aansluitingen
Deze zijn alleen mogelijk in het gebied waar glasvezel is aangelegd door BuitenGewoonBereikbaar. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk zijn voorzieningen getroffen om adressen die in eerste instantie niet wilde meedoen in de toekomst alsnog te kunnen aansluiten. 
 
Vanaf het begin is gecommuniceerd dat het niet meedoen tijdens de aanleg zou leiden tot hogere aansluitkosten naderhand. Specifiek voor adressen die aan het einde van het tracé liggen of een eind van de weg. Deze kunnen op offertebasis worden aangesloten. 
 
Voor de adressen waar de glasvezelkabel voor de woning op rol ligt geldt in 2020 een na-aansluittarief van €1.500. Dit is inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW zakelijk. Dit is een kostendekkend tarief en wordt 100% ten laste gebracht van de aanvrager. 
 
Extra aansluiting of nieuwe aansluiting
Bij BuitenGewoonBereikbaar hebben zich ook enkele geïnteresseerden gemeld voor een extra aansluiting op een bestaand adres in het netwerk. Of een nieuwe aansluiting op een adres dat op dit moment geen deel uitmaakt van het glasvezelnetwerk van BuitenGewoonBereikbaar. 
 
Voor beiden geldt maatwerk. Afhankelijk van de beschikbare reservecapaciteit, afstanden tot het dichtstbijzijnde distributiepunt kan worden gekeken naar de mogelijkheden. Kosten zijn 100% voor rekening van de aanvrager. Alleen situaties waar redelijkerwijs zicht is op realisatie worden offertes voor opgevraagd. 
 
Voor meer informatie of contact stuur een mail naar info@buitengewoonbereikbaar.nl