Voortgang aanbesteding aanleg glasvezel in buitengebied

Vrijdag 22 september 2017

Vrijdag 22 september 2017 hebben meerdere partijen een inschrijving gedaan voor de aanleg, beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van gemeente Horst aan de Maas en enkele adressen in gemeente Venlo.

Komende weken worden de inschrijvingen beoordeeld en getoetst aan het programma van eisen en de selectiecriteria. Dit kost enige tijd vanwege de grote hoeveelheid aan informatie maar zorgvuldigheid is belangrijk om verrassingen achteraf te voorkomen.

Midden oktober is de verwachting dat de voorlopige gunning kan plaats vinden. Vervolgens gaat BGB met de geselecteerde partij in overleg met als doel te komen tot een aanbestedingsovereenkomst. De aanbestedingsovereenkomst is nodig voor de onderbouwing van de businesscase naar de gemeente als voorwaarde voor de garantstelling voor de lening.

Ondertussen is BGB de aanbestedingsprocedure opgestart voor de belichting van het glasvezelnetwerk. Naast de aannemer die de infrastructuur aanlegt is er een partij nodig die zorgt voor een actieve verbinding  op de glasvezelkabel tussen de provider en de woningen en bedrijven. Hierover verwacht BGB in november meer duidelijkheid.