Aanbestedingsprocedure is gestart

Maandag 15 mei 2017

Vanaf 15 mei 2017 kunnen partijen hun interesse kenbaar maken voor de aanleg, beheer en onderhoud van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Horst aan de Maas. De procedure bestaat uit twee stappen; een selectiefase en een gunningfase. 

In de selectiefase worden de partijen in de gelegenheid gesteld hun interesse kenbaar te maken. Om deel te mogen nemen aan de gunningsfase moet men voldoen aan een aantal voorwaarden waaronder reageren vóór 7 juni.

De volgende stap is de gunningsfase. De geselecteerde partijen krijgen aanvullende informatie en worden verzocht om een inschrijving te doen. Gunning vindt plaats op basis van “Economisch Meest Voordelige Inschrijving”. Wat betekent dat niet alleen wordt gekeken naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit.

Aan de gekozen procedure zitten wettelijke termijnen waar rekening mee moet worden gehouden. De huidige planning is gunning in september 2017.

Waarom duurt het zo lang? Een veel gestelde vraag die BuitenGewoonBereikbaar (BGB) krijgt en begrijpelijk. De behoefte aan snel internet is groot en de verwachting was dat eind 2016 zou worden gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk. 

Twee ontwikkelingen namelijk de financiële garantstelling om het slagen van het project te waarborgen en het feit dat  er nu een openbare aanbesteding dient plaats te vinden hebben geleid  tot een vertraging.

Het gaat misschien niet zo snel als in eerste instantie de bedoeling was, maar daadwerkelijke realisatie komt in zicht waarbij in dit burgerinitiatief zorgvuldigheid en realisatie de hoogste prioriteit hebben. Dat is waar we uiteindelijk met zijn allen voor gaan.