Persbericht; eerste schop in de grond

Vrijdag 15 maart 2019


Nadat in 2012 de kernen van de gemeente Horst aan de Maas door Reggefiber/KPN waren voorzien van snel internet middels glasvezelinfrastructuur, bleef een groot gedeelte van het buitengebied verstoken van deze voor vele burgers noodzakelijke “nutsvoorziening”.
 
Jeroen Achten, Tristan Smits, Leon Coenders en Ben Donders hebben destijds het initiatief genomen om te verkennen of het aanleggen van een glasvezelinfrastructuur in het buitengebied van de gemeente mogelijk is.
 
Na een lange en intensieve zoektocht, waarbij marktpartijen het destijds allemaal lieten afweten, hebben ze middels dit burgerinitiatief, intussen Stichting BuitenGewoonBereikbaar, het uiteindelijk toch mooi voor elkaar gekregen. Dat dit niet zonder slag of stoot ging, mag blijken uit het feit dat het bijna 5 jaar geduurd heeft alvorens nu daadwerkelijk wordt gestart met realisatie.
 
In 2014 heeft BuitenGewoonBereikbaar , gefaciliteerd door de gemeente Horst aan de Maas, een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uit dit haalbaarheidsonderzoek bleek al snel dat meer dan 70% van de burgers in het buitengebied belangstelling toonden om ook daadwerkelijk tot een aansluiting op deze glasvezelinfrastructuur over te willen gaan.
 
Dit gaf het bestuur van de Stichting BuitenGewoonBereikbaar, maar ook het college van B&W en de raad van Horst aan de Maas, voldoende vertrouwen om een gemeentegarantie te verstrekken zodat BuitenGewoonBereikbaar een geldlening kon aanvragen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
 
Nadat er een aanbestedingsprocedure heeft plaatsgevonden is met aannemer Spitters Elektrotechniek uit Waalre een overeenkomst gesloten om ca 1.550 potentiële aansluitingen in de witte buitengebieden van Horst aan de Maas glasvezelinfrastructuur uit te rollen.
 
Alle voorbereidingen hebben inmiddels plaatsgevonden, en op dinsdagmiddag 12 maart is door initiatiefnemer en opdrachtgever BuitenGewoonBereikbaar, samen met vertegenwoordigers van de gemeente Horst aan de Maas, de aannemer Spitters en adviseur Intertec Consultancy de eerste schop in de grond gezet.


 
Aansluitend vond in de Sevewaeg in Sevenum een drukbezochte informatieavond plaats voor de inwoners en bedrijven in het buitengebied die vallen onder POP-gebied Sevenum.
 
Volgens planning zullen, nadat eerst het voedingsnet is aangelegd, de eerste huisaansluitingen medio oktober in POP-gebied America worden gerealiseerd en kan er vanaf november ook daadwerkelijk gebruik worden gemaakt van snel internet. Hierna volgen vrij snel de POP-gebieden Sevenum en Grubbenvorst, en als laatste zal het POP-gebied  Swolgen medio april 2020 gebruik kunnen maken van snel internet.