Supersnel internet
voor Zorg op afstand

Schrijf je nu in ›

Supersnel breedband
tot wel 900/900
Mbps.

Schrijf je nu in ›

Met het hele gezin
tegelijk online. Geen probleem.

Schrijf je nu in ›

Supersnel internet:
ook in het
buitengebied.

Schrijf je nu in ›

Senioren kunnen langer, veilig en comfortabel thuis blijven wonen.

Schrijf je nu in ›

--- Glasvezel Update ---

Uitbreiding glasvezelnetwerkGoed nieuws! BuitenGewoonBereikbaar heeft met DELTA Netwerk afgesproken dat de gebieden, die eerder niet meegenomen konden worden in de aanleg, bij voldoende animo alsnog op hun netwerk worden aangesloten. Als minimaal 50% van de bedrijven en woningen binnen deze gebieden een abonnement afneemt, dan zullen alle adressen binnen deze gebieden door DELTA Netwerk worden voorzien van een glasvezelaansluiting. Aanmelden kan tot 1 juli 2023. Dit kan bij een van de deelnemende telecomaanbieders op de website van DELTA Netwerk.

Mocht de 50% niet gehaald worden, dan zullen we je aanmelding uiteraard ongedaan maken.


Webpagina DELTA Fiber Netwerk online

Klanten kunnen voor informatie vanaf nu terecht op webpagina die DELTA Fiber Netwerk speciaal heeft ingericht voor Horst aan de Maas. Deze zal de komende tijd nog verder worden aangevuld.

https://www.deltanetwerk.nl/horst-aan-de-maas/


Verkoop glasvezelnetwerk BuitenGewoonBereikbaar

Per 1 september 2022 is DELTA Fiber Netwerk B.V. de nieuwe eigenaar van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas welke is aangelegd en werd beheerd door de Stichting BuitenGewoonBereikbaar (BGB).


 
Het bestuur kijkt met trots terug op de realisatie en exploitatie van het glasvezelnetwerk. “We hebben echter niet stilgezeten, goed geluisterd naar de feedback van de gebruikers in het buitengebied en nagedacht over de toekomst” zegt Jeroen Achten, voorzitter van stichting BGB.
 
Een veel gestelde vraag was of het aanbod van internetserviceproviders kan worden uitgebreid. Hiermee is BuitenGewoonBereikbaar in 2020 direct aan de slag gegaan maar dit bleek nog niet zo eenvoudig.
 
Om klanten ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien van een kwalitatief en up-to-date glasvezelnetwerk acht het stichtingsbestuur een professionele aansturing en organisatie nodig.
Daarbij hoort ook de financiële slagkracht om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen, en weerstand te kunnen bieden aan een snel veranderende en concurrerende telecommunicatiemarkt.
 
“In DELTA Fiber Netwerk B.V. hebben we de partij gevonden die invulling geeft aan beide uitdagingen.” geeft Jeroen Achten aan. Het aantal internetserviceproviders wordt uitgebreid, de continuïteit en doorontwikkeling voor de toekomst is geborgd. Verder worden de clusters waarvoor stichting BGB bij aanleg onvoldoende middelen had, bij voldoende animo alsnog aangesloten.
 
De overname heeft geen invloed op de tarieven voor internet, televisie en telefonie van de huidige providers. Op korte termijn ontvangen de adressen die onderdeel uitmaken van het glasvezelnetwerk meer informatie vanuit DELTA Fiber Netwerk B.V.
 

Hergebruik van oude waterleiding maakt aanleg van glasvezel haalbaar en betaalbaar op de Mackayweg in Tienray

Door de bomen links en recht van de weg was voorheen de aanleg van glasvezel te duur voor de paar adressen op de Mackayweg.

Door het hergebruik kunnen de kosten substantieel onlaag en met de extra financiele bijdraghe vanuit de bewoners is de cirkel rond.

@ William van Leendert bedankt voor de tip
 

Ik wil graag kiezen voor bijvoorbeeld KPN of Ziggo.
Waarom kan dat niet op het glasvezelnetwerk van BuitenGewoonBereikbaar? 

Het gemiddelde adres aangesloten op het glasvezelnetwerk van BuitenGewoonBereikbaar neemt nu één jaar diensten af van de provider TriNed of Plinq. Van enkele adressen heeft BuitenGewoonBereikbaar de vraag gekregen of het mogelijk is een andere provider te kiezen.
 
Het glasvezelnetwerk van BuitenGewoonBereikbaar is een open netwerk. Iedere provider mag onder dezelfde voorwaarden diensten aanbieden op het glasvezelnetwerk. Vooralsnog zijn TriNed en Plinq actief. Nieuwe providers zijn welkom en juicht BuitenGewoonBereikbaar van harte toe.
 
KPN en Ziggo hebben ervoor gekozen (nog) niet te willen leveren op het glasvezelnetwerk van BuitenGewoonBereikbaar. Dit doen ze alleen op netwerken waar ze zelf eigenaar van zijn. Beide partijen zijn in het verleden gevraagd om een glasvezelnetwerk in het buitengebied aan te leggen maar hadden geen interesse. Als BuitenGewoonBereikbaar, (een stichting zonder winstoogmerk en bestuurd door vrijwilligers stichting), niet haar nek had uitgestoken lag er nu nog steeds geen glasvezelnetwerk in het buitengebied.
 
Hoe zeer BuitenGewoonBereikbaar ook steeds weer toejuicht dat meerdere providers hun diensten aanbieden via het open glasvezelnetwerk, vooralsnog zijn er geen andere partijen die interesse hebben. Wij verwachten echter dat dit een kwestie is van tijd, en dat er in de nabije toekomst ook deze (grote) aanbieders tot de conclusie komen dat ze daarmee een deel van de markt anders niet kunnen bedienen.
 
Overstappen naar een ander provider kan op dit moment enkel tussen de huidige aanbieders TriNed of Plinq.


Aanleg afgerond, beheer en onderhoud gestart

6 oktober 2020 - Afgelopen dinsdag hebben stichting BuitenGewoonBereikbaar en aannemer Spitter de overeenkomsten met betrekking tot onderhoud en beheer van het glasvezelnetwerk ondertekend. Daarmee is de aanlegfase officieel afgerond en kunnen vanaf heden na-aansluitingen worden gerealiseerd.BuitenGewoonBereikbaar heeft zich bij de aanleg van het glasvezelnetwerk in eerste instantie gefocust op wit gebied. In wit gebied hebben adressen voor vaste breedbandverbinding alleen de beschikking over de telefoonkabel. 

Een deel van het buitengebied van Horst aan de Maas heeft vanuit het verleden snel internet via de kabel van Ziggo. Dit wordt ook wel grijs gebied genoemd. Vooralsnog is het niet haalbaar en betaalbaar gebleken om in grijs gebied ook glasvezel aan te leggen.

Na-aansluitingen
Deze zijn alleen mogelijk in het gebied waar glasvezel is aangelegd door BuitenGewoonBereikbaar. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk zijn voorzieningen getroffen om adressen die in eerste instantie niet wilde meedoen in de toekomst alsnog te kunnen aansluiten. 

Vanaf het begin is gecommuniceerd dat het niet meedoen tijdens de aanleg zou leiden tot hogere aansluitkosten naderhand. Specifiek voor adressen die aan het einde van het tracé liggen of een eind van de weg. Deze kunnen op offertebasis worden aangesloten. 

Voor de adressen waar de glasvezelkabel voor de woning op rol ligt geldt in 2020 een na-aansluittarief van €1.500. Dit is inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW zakelijk. Dit is een kostendekkend tarief en wordt 100% ten laste gebracht van de aanvrager. 

Extra aansluiting of nieuwe aansluiting
Bij BuitenGewoonBereikbaar hebben zich ook enkele geïnteresseerden gemeld voor een extra aansluiting op een bestaand adres in het netwerk. Of een nieuwe aansluiting op een adres dat op dit moment geen deel uitmaakt van het glasvezelnetwerk van BuitenGewoonBereikbaar. 

Voor beiden geldt maatwerk. Afhankelijk van de beschikbare reservecapaciteit, afstanden tot het dichtstbijzijnde distributiepunt kan worden gekeken naar de mogelijkheden. Kosten zijn 100% voor rekening van de aanvrager. Alleen situaties waar redelijkerwijs zicht is op realisatie worden offertes voor opgevraagd. 

Voor meer informatie of contact stuur een mail naar info@buitengewoonbereikbaar.nl


Na-aansluitingen mogelijk na zomer 2020

21 juni 2020
Het glasvezelnetwerk is aangelegd. De laatste adressen uit de veegronde worden aangesloten en de providers zijn druk bezig om de klanten die nog niet zijn geactiveerd zo snel mogelijk online te hebben.

Ondertussen hebben verschillende adressen, die in het aansluitgebied van BuitenGewoonBereikbaar liggen en nog niet aangesloten zijn, geïnformeerd of zij als nog kunnen worden aangesloten.

BuitenGewoonBereikbaar is met aannemer Spitters in overleg om te komen tot de definitieve overeenkomst voor beheer en onderhoud. Dan wordt ook duidelijk wat de kosten zullen worden voor een na-aansluiting.

Verwachting is dat voor de zomervakantie alles gereed is en na de zomervakantie het mogelijk is om de eerste na-aansluitingen te realiseren. Bijna alle adressen aangesloten op glasvezelnetwerk BGB

15 april 2020 - Komende maand worden de laatste adressen die onderdeel uit maken van het netwerkontwerp aangesloten. Alleen de adressen, die zich op tijd hebben aangemeld bij één van de providers en de eenmalige eigen bijdrage hebben betaald, krijgen een glasvezelaansluiting.
 
Begin mei wordt de veegronde afgerond. Oorspronkelijk stond de veegronde gepland voor eind maart. Echter vanwege de corona-maatregelen heeft de aannemer eerst de nodige voorzieningen moeten treffen om verantwoord en veilig te kunnen werken in belang voor haar medewerkers en de klanten. Op dit moment worden de afspraken voor de huisaansluitingen opnieuw ingepland.
 
Ondertussen zijn de providers druk bezig met het activeren van de gerealiseerde glasvezelaansluitingen. Na activatie kan er ook daadwerkelijk gebruik worden gemaakt van de diensten en producten. Het inplannen van de activatie gebeurt door de providers. Mocht u hierover vragen hebben neem dan contact op met uw provider. 
 
TriNed 0880-803030
Plinq 088-7768444
 
De providers hebben in verband met het coronavirus maatregelen genomen voor de veiligheid van personeel en klanten. Activatie van adressen loopt door zolang dit verantwoord en met wederzijdse instemming kan plaatsvinden.
 
In de opstartfase van zowel de aanleg als activatie zijn er altijd dingen die niet direct lopen zoals het zou moeten. Gelukkig worden deze adequaat opgelost en hersteld met dank aan de inspanning en goede samenwerking van de betrokken partijen. BGB is blij met de vele positieve reacties. Inwoners en bedrijven zijn enorm geholpen met het oplossen van de digitale kloof.Nog niet geactiveerd in POP-gebied America of Sevenum? 

7 februari 2020 - Heeft de aannemer de huisaansluiting reeds gemaakt maar is de aansluiting nog niet geactiveerd? Neem dan contact op met uw provider om te informeren wanneer u wordt aangesloten.
 
De providers TriNed en Plinq zijn druk bezig om de adressen in POP-gebieden America en Sevenum te activeren zodat deze gebruik kunnen gaan maken van internet, televisie en telefonie via glasvezelnetwerk van BuitenGewoonBereikbaar.
 
Er zijn meerdere adressen die nog moeten worden geactiveerd in beide POP-gebieden. De providers nemen hiervoor normaal gesproken met u contact op om een afspraak te maken. Het komt echter voor dat de contactgegevens van de klanten niet meer actueel zijn waardoor het niet lukt om een afspraak te maken.

Advies van BuitenGewoonBereikbaar
Neem contact op met uw provider om te informeren wanneer u wordt aangesloten en mogelijk dat er direct een afspraak kan worden gemaakt.
 
Klantenservice Plinq                      088-7768444
 
Klantenservice TriNed                    088-0803030

 

Eerste adres geactiveerd op het netwerk van BuitenGewoonBereikbaar

17 december 2019 – Familie Poels uit Evertsoord is het eerste adres dat is geactiveerd op het glasvezelnetwerk, aangelegd door stichting BuitenGewoonBereikbaar. Komende maanden volgen nog eens 1.100 adressen, die zich hebben aangemeld, in het buitengebied van Horst aan de Maas. Familie Poels bijt het spits af met een abonnement van TriNed. Zij verheugen zich erop om online fotoalbums van de kinderen te maken. Dit was tot voor kort geen doen, aldus Loes Poels.

Jeroen Achten, voorzitter stichting BuitenGewoonBereikbaar is erg blij, zo geeft hij aan. Eindelijk na jaren inzet kunnen we nu klanten gaan activeren en wordt het resultaat zichtbaar. De komende tijd zullen veel inwoners en bedrijven van het buitengebied blij gemaakt worden met hun nieuwe glasvezelaansluiting. 

De volgorde van activeren is hetzelfde als die van de aanleg, als eerste POP-gebied America, dan Sevenum, Grubbenvorst en tot slot Swolgen. De providers nemen contact op met hun klanten voor het inplannen van de installatieopdrachten.
 

 

Goed nieuws; levering POP-gebied America van start

6 december 2019 - De signaallevering is gereed en vanaf midden december gaan de eerste adressen gebruik maken van snel internet via het glasvezelnetwerk van BuitenGewoonBereikbaar.

In totaal worden komende weken ca. 400 adressen in POP-gebied America geactiveerd. Dit lukt niet allemaal tegelijk en betekent dat een deel van de adressen begin 2020 aan de beurt is. 

De planning van activatie wordt gedaan door de providers. De provider neemt contact op met zijn/haar klant om een afspraak te maken wanneer de levering kan worden gestart. Afhankelijk van of men wel of geen gebruik wil maken van de overstapservice wordt de datum van activatie gepland.

De activatie vindt niet per straat plaats. Het kan dus zijn dat u eerder of later aan de beurt bent dan uw buurtgenoten.

Bij de laatste adressen in POP-gebied Sevenum wordt de glasvezelkabel naar binnen gebracht, afgemonteerd en getest. Als alle adressen en de installatie in de POP-Sevenum gereed zijn, wordt ook hier gestart met het inplannen van de activatie.
 

Activatie POP-gebied America vertraagd

Donderdag 17 oktober 2019 - De aanleg van de koppeling tussen het netwerk van BuitenGewoonBereikbaar en de internetproviders is vertraagd. Zonder de koppeling is signaallevering vooralsnog niet mogelijk en kunnen er geen internetdiensten worden geleverd. 

Begin oktober zijn de eerste huisaansluitingen in POP-gebied America volgens planning gerealiseerd. Vervolgens zouden ca. 4-5 weken later de eerste adressen gebruik moeten kunnen maken van internet, televisie en telefonie via glasvezel.

Door de vertraging in de signaallevering wordt de planning van acticatie in POP-gebied America niet gehaald. De samenwerkende partijen doen hun best om nog vóór de kerstdagen van 2019 het glasvezelnetwerk geactiveerd te hebben, zodat de adressen in POP-gebied America volledig kunnen genieten van de capaciteit en snelheid van de glasvezelaansluiting.

De vertraging van de signaallevering heeft vooralsnog geen invloed op de activatie van de overige POP-gebieden. Zodra concreet is wanneer de signaallevering beschikbaar is zal BuitenGewoonBereikbaar dit bekend maken via haar website en facebookpagina. 


Schouw POP-gebied Swolgen later gestart

Vrijdag 13 september 2019
Door omstandigheden is het schouwen in POP-gebied Swolgen later gestart dan gepland. In plaats van week 33 t/m 36 zullen de adressen die zich op tijd hebben aangemeld bij één van de providers worden geschouwd van week 37 t/m 40.
Informatieavond POP-gebied Swolgen op 2 juli

Dinsdag 2 juli 2019 om 19.15 uur vindt de informatieavond voor POP-gebied Swolgen plaats. Locatie is ‘t Brugeind, de Leeuwerik 33  te Meerlo. De informatieavond is specifiek bedoeld voor de adressen die vallen onder POP-gebied Swolgen. Alleen de adressen die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
 
Het gaat gebeuren! Het buitengebied van Horst aan de Maas krijgt snel internet. In maart 2019 is de aannemer Spitters begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Als vierde wordt POP-gebied Swolgen gerealiseerd. Tijdens de informatieavond leggen BuitenGewoonBereikbaar en Spitters uit hoe de uitrol gaat plaatsvinden.
 
De informatieavond is zowel voor inwoners die zich al hebben aangemeld voor een glasvezelaansluiting als inwoners die interesse hebben of geïnformeerd willen worden. Aansluitend is de informatiemarkt. De dienstenaanbieders PLINQ en TriNed, de aannemer Spitters en BGB zijn aanwezig en helpen u graag verder.
 


Informatieavond POP-gebied Grubbenvorst op 4 juni

Dinsdag 4 juni 2019 om 19.15 uur vindt de informatieavond voor POP-gebied Grubbenvorst plaats. Locatie is Gemeenschapshuis 't Haeren, Irenestraat 20 te Grubbenvorst. De informatieavond is specifiek bedoeld voor de adressen die vallen onder POP-gebied Grubbenvorst. Alleen de adressen die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
 
Het gaat gebeuren! Het buitengebied van Horst aan de Maas krijgt snel internet. In maart 2019 is de aannemer Spitters begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Als derde wordt POP-gebied Grubbenvorst gerealiseerd. Tijdens de informatieavond leggen BuitenGewoonBereikbaar en Spitters uit hoe de uitrol gaat plaatsvinden.
 
De informatieavond is zowel voor inwoners die zich al hebben aangemeld voor een glasvezelaansluiting als inwoners die interesse hebben of geïnformeerd willen worden. Aansluitend is de informatiemarkt. De dienstenaanbieders PLINQ en TriNed, de aannemer Spitters en BGB zijn aanwezig en helpen u graag verder.
 
Voor POP-gebied Swolgen wordt vooraf aan de uitrol ook informatieavonden georganiseerd. De adressen die hier onder vallen krijgen te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst in hun gebied.


Vóór 1 maart 2019 aanmelden voor POP-gebied SevenumAdressen die deel uit maken van POP-gebied Sevenum en zich nog niet hebben aangemeld, hebben zoals vermeld op de informatiebijeenkomst tot en met 29 maart de tijd om zich als nog in te schrijven bij één van de dienstenaanbieders. De adressen die onderdeel uitmaken van het netwerkontwerp hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
 
Schrijft u zich later in dan loopt u het risico niet te worden meegenomen in de uitrol van POP-gebied Sevenum maar kunt u op einde van het project in aanmerking komen voor een na-aansluiting tegen meerkosten.
 
Deze deadline geldt alleen voor POP-gebied Sevenum. Voor POP-gebieden Grubbenvorst en Swolgen volgen nog informatiebijeenkomsten met inschrijfmogelijkheden. De uitrol van POP-gebied America is reeds gestart.
 

De eerste schop in de grond voor snel internet in het buitengebied van Horst aan de Maas

Dinsdag 12 maart 2019 zijn het bestuur van BuitenGewoonBereikbaar samen met Spitters, Gemeente Horst aan de maas en Intertec Consultancy officieel de graafwerkzaamheden gestart voor de aanleg van het glasvezel in het buitengebied van Horst aan de Maas

Er wordt gestart met POP-gebied America dan Seveum, Grubbenvorst en als laatste Swolgen. Deze woprden achter elkaar aangelegd. Van maart 2019 tot april 2020  zult u de boor-, graaf- en lasploegen tegen komen die bezig zijn om de inwoners en bedrijven in het buitengebied uiteindelijk te voorzien van een glasvezelaansluiting.


Informatieavond POP-gebied Sevenum op 12 maart

Dinsdag 12 maart 2019 om 19.15 uur vindt de informatieavond voor POP-gebied Sevenum plaats. Locatie is Horecacentrum de Sevewaeg, Markt 3 te Sevenum. De informatieavond is specifiek bedoeld voor de adressen die vallen onder POP-gebied Sevenum. Alleen de adressen die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
 
Het gaat gebeuren! Het buitengebied van Horst aan de Maas krijgt snel internet. In maart 2019 begint de aannemer Spitters met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Als tweede wordt POP-gebied Sevenum gerealiseerd. Tijdens de informatieavond leggen BuitenGewoonBereikbaar en Spitters uit hoe de uitrol gaat plaatsvinden.
 
De informatieavond is zowel voor inwoners die zich al hebben aangemeld voor een glasvezelaansluiting als inwoners die interesse hebben of geïnformeerd willen worden. Aansluitend is de informatiemarkt. De dienstenaanbieders PLINQ en TriNed, de aannemer Spitters en BGB zijn aanwezig en helpen u graag verder.
 
Voor POP-gebied Grubbenvorst en Swolgen worden vooraf aan de uitrol ook informatieavonden georganiseerd. De adressen die hier onder vallen krijgen te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst in hun gebied.


Vóór 1 februari 2019 aanmelden voor POP-America

Adressen die deel uit maken van POP-America en zich nog niet hebben aangemeld, krijgen tot 1 februari de tijd om zich als nog in te schrijven bij één van de dienstenaanbieders. De adressen die onderdeel uitmaken van het netwerkontwerp hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Schrijft u zich later in dan wordt u niet meegenomen in de uitrol van POP-America en kunt u op einde van het project in aanmerking komen voor een na-aansluiting tegen meerkosten.

Deze deadline geldt alleen voor POP-America (America, Evertsoord, Kronenberg en Meterik). Voor POP-gebieden Sevenum, Grubbenvorst en Swolgen volgen nog informatiebijeenkomsten met inschrijfmogelijkheden.Donderdag 24 januari is de informatiebijeenkomst in de Torrekoel te Kronenberg druk bezocht. Ondanks de extra stoelen moesten helaas nog mensen staan. De aanwezigen kregen van Jeroen Achten voorzitter van BuitenGewoonBereikbaar uitleg over het proces vanaf de vraagbundeling in 2015 tot nu toe. Bart van Kouterik, uitvoerder bij aannemer Spitters nam de zaal mee in wat de mensen kunnen verwachten met betrekking tot de aanleg van glasvezel.

Na het beantwoorden van de algemene vragen konden de aanwezigen op de informatiemarkt terecht bij de dienstenaanbieders Plinq en TriNed, aannemer Spitters en het bestuur van BuitenGewoonBereikbaar voor individuele vragen. Verder was er de gelegenheid om zich in te schrijven bij één van de dienstenaanbieders.

Uit de verschillende vragen blijkt dat het voor sommige mensen niet geheel duidelijk dat BuitenGewoonBereikbaar zich focust op wit gebied. Wat wil zeggen adressen die alleen de beschikking hebben over een telefoonkabel.

Informatieavond POP-gebied America op 24 januari

Donderdag 24 januari 2019 om 19.45 uur vindt de informatieavond voor POP-gebied America plaats. Locatie is gemeenschapshuis De TorreKoel, Meerweg 11 te Kronenberg. De informatieavond is specifiek bedoeld voor de adressen die vallen onder POP-gebied America. Deze adressen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
 
Het gaat gebeuren! Het buitengebied van Horst aan de Maas krijgt snel internet. In maart 2019 begint de aannemer Spitters met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Als eerste wordt POP-gebied America gerealiseerd. Tijdens de informatieavond leggen BuitenGewoonBereikbaar en Spitters uit hoe de uitrol gaat plaatsvinden.
 
De informatieavond is zowel voor inwoners die zich al hebben aangemeld voor een glasvezelaansluiting  als inwoners die interesse hebben of geïnformeerd willen worden. Aansluitend is de informatiemarkt. De dienstenaanbieders PLINQ en TriNed, de aannemer Spitters en BGB zijn aanwezig en helpen u graag verder.
 
Voor POP-gebied Sevenum, Grubbenvorst en Swolgen worden vooraf aan de uitrol ook informatieavonden georganiseerd. De adressen die hier onder vallen krijgen te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst in hun gebied.