Selectiefase afgerond, gunningsfase gestart

Vrijdag 04 augustus 2017

Eind juli hebben meerdere aannemers hun interesse getoond voor de aanleg, beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk in het buitengebied en op bedrijventerreinen in Horst aan de Maas. Vrijdag 4 augustus is de gunningsfase gestart. 

De geselecteerde aannemers hebben het programma van eisen, het bestek en lijst van aan te sluiten adressen ontvangen. Op basis hiervan zijn ze gevraagd een plan van aanpak en een offerte aan te leveren. Deze gegevens worden beoordeeld en getoetst aan de selectiecriteria. Aan de aannemer met de hoogste score wordt de opdracht gegund.
 
‘Het wordt het moment van de waarheid. Je kunt van te voren van alles berekenen, maar er moet wel een partij zijn die ook daadwerkelijk bereid is het glasvezelnetwerk voor een bepaald bedrag aan te leggen’, aldus Jeroen Achten, voorzitter van Stichting BuitenGewoonBereikbaar.
Het stichtingsbestuur laat zich bij de aanbesteding begeleiden door Intertec Consultancy BV. Samen hebben we vertrouwen in een goed resultaat. Eind september weten we meer.