Bijna alle adressen aangesloten op glasvezelnetwerk BGB

Woensdag 15 april 2020
Komende maand worden de laatste adressen die onderdeel uit maken van het netwerkontwerp aangesloten. Alleen de adressen, die zich op tijd hebben aangemeld bij één van de providers en de eenmalige eigen bijdrage hebben betaald, krijgen een glasvezelaansluiting.
 
Begin mei wordt de veegronde afgerond. Oorspronkelijk stond de veegronde gepland voor eind maart. Echter vanwege de corona-maatregelen heeft de aannemer eerst de nodige voorzieningen moeten treffen om verantwoord en veilig te kunnen werken in belang voor haar medewerkers en de klanten. Op dit moment worden de afspraken voor de huisaansluitingen opnieuw ingepland.
 
Ondertussen zijn de providers druk bezig met het activeren van de gerealiseerde glasvezelaansluitingen. Na activatie kan er ook daadwerkelijk gebruik worden gemaakt van de diensten en producten. Het inplannen van de activatie gebeurt door de providers. Mocht u hierover vragen hebben neem dan contact op met uw provider. 
 
TriNed 0880-803030
Plinq 088-7768444
 
De providers hebben in verband met het coronavirus maatregelen genomen voor de veiligheid van personeel en klanten. Activatie van adressen loopt door zolang dit verantwoord en met wederzijdse instemming kan plaatsvinden.
 
In de opstartfase van zowel de aanleg als activatie zijn er altijd dingen die niet direct lopen zoals het zou moeten. Gelukkig worden deze adequaat opgelost en hersteld met dank aan de inspanning en goede samenwerking van de betrokken partijen. BGB is blij met de vele positieve reacties. Inwoners en bedrijven zijn enorm geholpen met het oplossen van de digitale kloof.