Waarom is glasvezel zo belangrijk?

Snelle dataverbindingen (breedband) nemen een steeds belangrijkere rol in bij zaken die bepalend zijn voor de leefbaarheid. Onderwijs en de gezondheidszorg zijn twee gebieden waar je dit nu al volop ziet gebeuren. Ook de overheid gaat steeds meer gebruik maken van digitale loketten. Telecommunicatie kan een oplossing bieden voor tal van maatschappelijke vraagstukken. En zo wordt glasvezel dus van belang voor bijna iedereen. Bovendien kunnen mensen hierdoor langer en veiliger in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Glasvezel bereidt ons voor op de toekomst.

Er zijn een aantal redenen waarom supersnel internet (breedband) een prominente rol in ons leven (gaat) spelen. We beschrijven er een paar.

  • Leefbaarheid

Ontvolking

Al jaren trekken jongeren naar de stad om daar te studeren. De meesten vinden vervolgens daar hun werk en stichten er hun gezin. Hierdoor worden er te weinig kinderen geboren op het platteland. 
Breedband kan hierbij helpen. Door snelle internetverbindingen kunnen zij gemakkelijk vanuit huis werken. Ze hoeven dus niet in de hectische stad te wonen om er te werken. En hun kinderen groeien op op het veilige platteland. Deze tendens is nu al zichtbaar. De jongeren keren na hun studie terug en vestigen zich in de dorpen die aan de afslag van een snelweg liggen en waar supersnel internet via glasvezel voorhanden is.

Veiligheid en zorg

Senioren willen langer thuis blijven wonen, mits dat veilig kan. Supersnel internet zorgt ervoor dat mantelzorgers, zorgprofessionals en senioren met elkaar kunnen communiceren met behulp van video-communicatie. Beeldzorg noemen zorgprofessionals dat. In Limburg worden er al proeven meegedaan. 
Het voordeel van beeldzorg is dat een zorgprofessional bijvoorbeeld minder reistijd heeft en zo meer zorgbehoevenden kan helpen. Zorg op afstand wordt dit genoemd.

Leegstand in het buitengebied

Ouderen verlaten de huizen in het buitengebied en trekken naar de kernen. Daar voelen ze zich veiliger. Glasvezel helpt die ouderen om in hun huis te blijven wonen. Monitoring met behulp van zorgalarm in combinatie met bewakings-camera’s en beeldzorg maakt dit mogelijk. Het huis moet dan wel zijn aangesloten op een breedbandnetwerk zoals glasvezel. 

  • Bedrijven

Horst aan de Maas telt veel kleine en grote industrieterreinen. In het buitengebied liggen tal van bedrijven, al dan niet met een agrarisch of toeristisch karakter. Al deze bedrijven leiden dagelijks economische schade omdat internet niet goed werkt of niet snel genoeg is. Grote bedrijven hebben vaak zelf al een verbinding met glasvezel gerealiseerd. Voor kleinere bedrijven is dit onbetaalbaar. 
Om meer bedrijvigheid in onze gemeenten te krijgen en om een gunstige vestigingsplaats te zijn voor bedrijven is een supersnel glasvezelnetwerk noodzakelijk.

Ook recreatiebedrijven die veelal in het buitengebied gevestigd zijn, hebben erg veel baat bij glasvezel. Want tegenwoordig is er geen enkele toerist meer die tijdens zijn vakantie geen gebruik maakt van wifi.

  • Onderwijs

Een student van de middelbare school zonder pc is ondenkbaar. Zonder internet kunnen deze leerlingen nauwelijks nog huiswerk maken. Maar ook de kinderen van het basisonderwijs hebben internet nodig voor hun ontwikkeling. Door de slechte kwaliteit van het netwerk kunnen kinderen in het buitengebied en in delen van de kernen hun school niet volgen. Door het trage internet moeten zij hun huiswerk bij vriendjes in het dorp gaan maken… 

 

*) Breedband is andere term voor supersnel internet.