Supersnel internet
voor Zorg op afstand

Schrijf je nu in ›

Supersnel breedband
tot wel 900/900
Mbps.

Schrijf je nu in ›

Met het hele gezin
tegelijk online. Geen probleem.

Schrijf je nu in ›

Supersnel internet:
ook in het
buitengebied.

Schrijf je nu in ›

Senioren kunnen langer, veilig en comfortabel thuis blijven wonen.

Schrijf je nu in ›

Glasvezel Update

Stand van zaken op 6 juni 2016

In deze update wil de werkgroep BuitenGewoonBereikbaar u informeren over de stand van zaken en het verdere proces over de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied en op bedrijventerreinen.
 
Financiering
Om het glasvezelnetwerk te kunnen aanleggen is een lening nodig. De werkgroep van BuitenGewoonBereikbaar heeft hierover gesprekken gevoerd met gemeente Horst aan de Maas, Provincie Limburg en de Bank Nederlandse Gemeenten om te komen tot een financieringsvoorstel.
De bedoeling is dat het financieringsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van september 2016.
 
Marktconsultatie
De marktconsultatie is een belangrijke procedure om te toetsen of staatsteun mag worden toegepast. De gemeente heeft de vraag uitstaan bij de marktpartijen of ze concrete plannen hebben om binnen 3 jaar zonder subsidie tegen marktconforme tarieven een netwerk en/of aansluitingen te realiseren voor snel internet in het aansluitgebied van BuitenGewoonBereikbaar.
De werkgroep acht de kans gering dat een marktpartij onder bovenstaande voorwaarden zich meldt. Anders had u nu al snel internet moeten hebben.
 
Start selectie aannemer
Onlangs zijn oriënterende gesprekken gevoerd met potentiele aannemers met ervaring op het gebied van aanleg van glasvezelnetwerken. Doel was kennismaken en afstemmen welke informatie de aannemer nodig heeft om een goede en complete offerte uit te brengen.
Deze informatie wordt meegenomen in het maken van het programma van eisen zodat straks de offertes met elkaar vergeleken kunnen worden en een goede afweging kan plaatsvinden welke aannemer de opdracht wordt gegund.
 
Start niet eerder dan 4de kwartaal 2016
Aangezien het financieringsvoorstel op zijn vroegst in de raadsvergadering van september wordt behandeld zal de aanleg niet eerder starten dan het 4de kwartaal 2016.       
 
Het komen tot een gedegen en gedragen financieringsvoorstel heeft langer geduurd dan gepland. Desondanks zit de werkgroep er positief en vol vertrouwen in: ‘liever een langzame slak op de juiste weg dan een snelle haas op het verkeerde pad’.
 
Tot slot
Het burgerinitiatief wordt getrokken door enkele vrijwilligers die naast hun werk en gezin zich inzetten om ruim 1.500 adressen te kunnen voorzien van een glasvezelaansluiting. Zij doen hun best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden en zo snel mogelijk te voorzien van een glasvezelaansluiting. Namens hen vragen wij u om uw begrip, vertrouwen en geduld. Waarvoor dank

NB de laatste stand van zaken lees je hier.
 
 Namens de werkgroep BuitenGewoonBereikbaar

Info-avond in Lottum